Blues Top 2023 w kwartalniku Twój Blues

Zachęcamy czytelników kwartalnika Twój Blues do wzięcia udziału w zestawieniu Blues Top 2023 i oddania głosów także na Paranoję. Należy wypełnić ankietę, która znajduje się w numerze 95, zeskanować lub zrobić zdjęcie i wysłać na adres redakcji twojblues@gmail.com. Głosujemy do 12.01.2024 r.

Facebook
YouTube
Instagram